Αρχική / Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

H ιστοσελίδα Parents Hub  (στο εξής «ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία μας “Παναγιώτα Φιλιππίδου” που βρίσκεται στην Ελλάδα, η οποία εναρμονίζεται πλήρως με όλους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της.

Έχουμε ως στόχο τη πλήρη διασφάλιση και διαφάνεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, χρησιμοποιώντας όλα τα τεχνικά μέσα διασφάλισης αλλά και ενδοεταιρικούς κανονισμούς που αφορούν στη συνολική λειτουργία μας στον τομέα αυτό. 

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε 

Συλλέγουμε πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, και την ομαλή και ανενόχλητη διεκπεραίωση της ή των συναλλαγών μεταξύ μας.

Στα προσωπικά σας δεδομένα συγκαταλέγονται πληροφορίες όπως :

 • Το ονοματεπώνυμο σας
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)
 • Ο αριθμός του σταθερού ή/και του κινητού τηλεφώνου σας

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο για δικό σας όφελος, για περιπτώσεις εξυπηρέτησης αιτημάτων σας όπως :

 • Μηνύματα σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας
 • Μηνύματα σας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Εξατομίκευση της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα
 • Παροχή διαφημιστικού ή άλλου περιεχομένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
 • Εντοπισμό και Διάγνωση προβλημάτων και εντοπισμός κινδύνων για την ασφάλεια, σφαλμάτων ή απαιτούμενων βελτιώσεων.
 • Αποτροπή υποκλοπής, εκμετάλλευσης, απάτης και κατάχρησης των συστημάτων μας.

Προμηθευτές τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις ενός χρήστη στον ιστότοπό σας. Η χρήση του διαφημιστικού cookie από την Google δίνει τη δυνατότητα σε αυτήν και στους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες του Parents Hub με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπο.

Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τη χρήση του cookie διαφήμισης για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων.

Πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα που σας αφορούν φυλάσσονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων σε ασφαλές περιβάλλον και τα δεδομένα προστατεύονται από κεντρικό firewall για επιθέσεις DDOS κι επιμέρους software firewall, ενώ είναι κρυπτογραφημένα με χρήση του πρωτοκόλλου SSL. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται μέσα στην ιστοσελίδα εκείνοι οι εργαζόμενοι που είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά, προκειμένου να προβούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας.

 Οι εν λόγω τρίτοι είναι:

– Συνεργαζόμενες εταιρείες για το σκοπό λειτουργίας/τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας μας.

– Πάροχοι υπηρεσιών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και αφορούν ενδεικτικά σε χώρους δραστηριοτήτων για παιδιά και γονείς, οι οποίοι παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε με τους παρόχους μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

– Πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να οργανώσουμε εκδηλώσεις, εκστρατείες και προωθητικές ενέργειες,

Σε κάθε περίπτωση ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με   τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε σε κάθε χρονική στιγμή και χωρίς καμία προϋπόθεση ασκήσεως του :

 1. Το δικαίωμα εναντίωσης ή μερικής ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, δηλαδή να ενημερώσετε τις προτιμήσεις της εγγραφής σας αναφορικά με τη λήψη υλικού επικοινωνίας ή διαφημίσεων  (π.χ. δεν επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία μέσω e-mail)
 2. Το δικαίωμα διαγραφής ή ολικής ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, δηλαδή να αποκλείσετε τον εαυτό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα αναφορικά με την λήψη υλικού επικοινωνίας ή διαφημίσεων.
 3. Το δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να μας δώσετε την απλή και ξεκάθαρη «εντολή» να μεταφέρουμε ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό σας το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στο αρχείο μας σε αρχείο άλλης κατονομαζόμενης επιχείρησης

Αν υποβάλετε κάποιο αίτημα για τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από τους συνεργαζόμενους παρόχους, θα ανταποκριθούμε στο αίτημα μόνο στην έκταση που δεν είναι πλέον απαραίτητο για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που θα αγοραστούν ή είναι απαραίτητες για τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της εταιρείας  μας ή για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή τις συμβατικές απαιτήσεις τήρησης αρχείων.

Παρέχουμε πρόσβαση στους χρήστες της ιστοσελίδας ώστε να εξασφαλίζουμε τη πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων τους που αποθηκεύει, αλλά και για να τους παρέχει το δικαίωμα να τα διαχειρίζονται και να τα διαγράφουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία και να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή ενέργεια αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τηλέφωνο:  6906676833

Email: [email protected]

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας θα σας απαντήσει άμεσα, παρέχοντας πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε.

Εγγραφή στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών δελτίων (newsletter)

Μέσω της ιστοσελίδας, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων (newsletter). Κατά τη διαδικασία της εγγραφή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση αποθηκεύεται αυτόματα στην εξωτερική υπηρεσία που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μέσω της εταιρείας Moosend, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ .

Φόρμες Επικοινωνίας

Η  ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διάφορες φόρμες επικοινωνίας οι οποίες συλλέγουν απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας. Η αποστολή των στοιχείων γίνεται με τη συγκατάθεσή σας και μόνο, αφού πριν την αποστολή της εκάστοτε φόρμας, η ιστοσελίδα απαιτεί να αποδεχτείτε το παρόν κείμενο. Τα δεδομένα – προσωπικού ή μη χαρακτήρα – αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα και προστατεύονται από τα μέσα που έχει θεσπίσει η εταιρεία για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών της.

Κώδικες Καταγραφής (tracking)

Για την καταγραφή της συμπεριφοράς των επισκεπτών της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται κώδικες καταγραφής διαφόρων πληροφοριών τρίτων υπηρεσιών όπως το Google Analytics, το Facebook κι άλλα. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα χρηστών και συλλέγονται από τις παραπάνω υπηρεσίες για διάφορους λόγους όπως στατιστικά επισκεψιμότητας ιστοσελίδας, απόδοση διαφημίσεων, προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε ιστοσελίδες τρίτων (remarketing) σύμφωνα πάντα  με τους όρους πολιτικής απορρήτου της Google (https://policies.google.com/privacy/google-partners?hl=el).

Τα δεδομένα σας κρατούνται στα εργαλεία καταγραφής μας για διάστημα 14 μηνών.