ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι Δηλώνουν Τα Εισαγωγικά;

Με τα εισαγωγικά μπορεί κανείς να εκφράσει πλάγιο λόγο, μεταφορά, ή κάποιο σχόλιο, όπως π.χ. ειρωνία, έμφαση, αμφισβήτηση και αποστασιοποίηση του γράφοντος.

Τι Δηλώνουν Τα Αποσιωπητικά;

Με τα αποσιωπητικά μπορεί κανείς να δηλώσει μια σειρά από σκέψεις, όπως κάποιο νόημα το οποίο υπονοείται, παύση πριν από ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να διαβάσει ο αναγνώστης, απειλή, προβληματισμό, δισταγμό, ντροπή ή συγκίνηση.

Τι Δηλώνει Το Ερωτηματικό;

Συντακτικά το ερωτηματικό χρησιμοποιείται για να εκφράσει ερώτηση. Ως σχόλιο το ερωτηματικό χρησιμοποιείται για να δηλώσει προβληματισμό, προτροπή, ειρωνία, αμφιβολία, αμφισβήτηση, ρητορική ερώτηση ή να βάλει τον αναγνώστη σε σκέψεις.

Τι Δηλώνουν Τα Σημεία Στίξης;

Κάποια σημεία στίξης, όπως πχ η τελεία και το κόμμα ξεκουράζουν τον αναγνώστη, ενώ άλλα όπως πχ το θαυμαστικό ή το ερωτηματικό, ή οι παρενθέσεις λειτουργούν ως έκφραση σχολίου.

Αλεξάνδρα Τσάρκου, Φιλόλογος
Φιλόλογος

Αλεξάνδρα Τσάρκου

Δείτε το προφίλ και όλα τα άρθρα της φιλολόγου, Αλέξανδρας Τσάρκου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψυχολογία
Άγχος Αποχωρισμού

Άγχος Αποχωρισμού: Αιτίες Και Αντιμετώπιση Ανά Ηλικία

Διαβάστε σχετικά με το άγχος αποχωρισμού, τις αιτίες και την αντιμετώπιση στην βρεφική και παιδική ηλικία. Μάθετε αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο άγχος αποχωρισμού και τον θηλασμό ή τον ύπνο.