ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι Δηλώνουν Τα Εισαγωγικά;

Με τα εισαγωγικά μπορεί κανείς να εκφράσει πλάγιο λόγο, μεταφορά, ή κάποιο σχόλιο, όπως π.χ. ειρωνία, έμφαση, αμφισβήτηση και αποστασιοποίηση του γράφοντος.

Τι Δηλώνουν Τα Αποσιωπητικά;

Με τα αποσιωπητικά μπορεί κανείς να δηλώσει μια σειρά από σκέψεις, όπως κάποιο νόημα το οποίο υπονοείται, παύση πριν από ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να διαβάσει ο αναγνώστης, απειλή, προβληματισμό, δισταγμό, ντροπή ή συγκίνηση.

Τι Δηλώνει Το Ερωτηματικό;

Συντακτικά το ερωτηματικό χρησιμοποιείται για να εκφράσει ερώτηση. Ως σχόλιο το ερωτηματικό χρησιμοποιείται για να δηλώσει προβληματισμό, προτροπή, ειρωνία, αμφιβολία, αμφισβήτηση, ρητορική ερώτηση ή να βάλει τον αναγνώστη σε σκέψεις.

Τι Δηλώνουν Τα Σημεία Στίξης;

Κάποια σημεία στίξης, όπως πχ η τελεία και το κόμμα ξεκουράζουν τον αναγνώστη, ενώ άλλα όπως πχ το θαυμαστικό ή το ερωτηματικό, ή οι παρενθέσεις λειτουργούν ως έκφραση σχολίου.

Αλεξάνδρα Τσάρκου, Φιλόλογος
Φιλόλογος

Αλεξάνδρα Τσάρκου

Δείτε το προφίλ και όλα τα άρθρα της φιλολόγου, Αλέξανδρας Τσάρκου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ