ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι για τα παιδιά;

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά αποκτούν νέες δεξιότητες και διευρύνουν τη φαντασία τους. Αναπτύσσονται σε γνωστικό, σωματικό και κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο και ανακαλύπτουν τον κόσμο.

Τι ορίζουμε ως παιχνίδι;

Παιχνίδι θεωρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα λαμβάνει χώρα με σκοπό την ψυχαγωγία. Το παιχνίδι με τα παιδιά μπορεί να είναι δομημένο ή ελεύθερο και να έχει κάποιο εκπαιδευτικό σκοπό.

Γιατί είναι σημαντικό το ελεύθερο παιχνίδι στα παιδιά;

Για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, το ελεύθερο παιχνίδι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό γιατί προσφέρει πολλές δυνατότητες δημιουργικότητας και ανάπτυξης της φαντασίας σε σχέση με το δομημένο.

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τον χρόνο για ελεύθερο παιχνίδι;

Υπάρχουν κάποιοι απλοί τρόποι για να ενθαρρυνθεί ένα παιδί να παίξει ελεύθερα. Όταν δεν έχει συνεχώς κάποια αφορμή για δομημένο παιχνίδι μπορεί να δημιουργήσει μόνο του τις συνθήκες για ελεύθερο παιχνίδι. Επίσης και ο περιορισμός των οθονών μπορεί να του δώσει κίνητρα.

Γιούλη Φιλιππίδου, Αρθρογράφος και Ιδρύτρια του Parents Hub
Founder, Editor In Chief & Παιδαγωγός, ΜΑ

Γιούλη Φιλιππίδου

Δείτε το προφίλ και όλα τα άρθρα της ιδρύτριας του Parents Hub, Γιούλης Φιλιππίδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ